Träning

Träning

Träningstider


Barn 8-12 år
Tisdagar & Torsdagar
18:30 - 19:30


Vuxna och ungdomar
Tisdagar & Torsdagar
19:30 - 21:00


Lokal


Vi tränar i Bergaskolans gymnastiksal

Gruvvägen 18B, 981 31 Kiruna


Google maps plats finns längst ner på den här sidan. På bilden nedan ser man parkeringen och ingången vi använder.


Föräldrar och Karate

 

Föräldrar är alltid jättevälkomna att besöka och titta på barnens träningar.

 

Inget högljutt prat eller inblandning får förekomma, så barnens träning ej störs. Mobiltelefoner skall försättas i tyst läge.

 

Dojon får ej beträdas med skor, dessa skall lämnas snyggt och prydligt i omklädningsrummen.

 

Under terminens gång, så arrangeras det träning för föräldrar, tillsammans med barnen.

 

OBS! KARATE FÅR ENDAST UTÖVAS & TRÄNAS I DOJON.

Under träningen så informerar instruktörerna om kampsporten och att det är i dojon/träningslokalen vi utövar den. Ibland glöms det bort och det är bra ifall ni föräldrar/vuxna då och då påminner barnen om detta.

 

Medlemsavgifter


Årsmedlemsavgift för HT och VT

Vuxna, 20 år och äldre, 700 kr

Knattar, barn och ungdom, 5-19 år, 400 kr

 

Stödmedlemsavgift (gäller årsvis) 200kr

 

Familjerabatt: om flera medlemmar i en familj tränar inom klubben betalas de två högsta avgifterna i familjen, sen betalar övriga familjemedlemmare 200 kr per år.

 

Provträna gratis 3 gånger

 

Betalning

Inbetalning av medlemsavgiften eller material görs till någon an 


Nordea PlusGirokonto

Kontonummer: 309748-2

Betalningsmottagare: IF Kiruna Karate Kai


Swish

Nummer: 1231551464

 

OBS! Skriv Ert namn och period (HTxxVTyy) vid inbetalning.

 

VÄLKOMNA!

 

"OSU NO SEISHIN" - vilja till tålmodighet.