Dojokun

DOJOKUN

Som de flesta andra kampsporter har kyokushinkai en så kallad Dojokun, en slags kodex för hur man ska bete sig i och utanför dojon. Det var Sosai själv som skrev den här Dojokunen med hjälp av Eiji Yoshikawa.

 

Så här lyder kyokushonkaiens Dojokun:

Vi skall träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.

Vi skall noga studera kampkonstens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när så behövs.

Vi skall med en sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.

Vi skall vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.

Vi skall vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.

Vi skall förhöja vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.

Vi skall hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den yttersta sanningens väg.