Styrelsen

Styrelsen


Kiruna Kyokushin Karate's styrelse består av medlemsinröstade ideellt arbetande styrelseledamöter samt en extern revisor.


Att ställa upp och bidra till klubben genom att nominera sig själv eller någon intresserad är att bidra direkt till klubbens fortsatta verksamhet och kvalité!


Nomineringar skickas in till valberedare eller tas upp direkt under årsmötet.


Förutom att medverka i styrelsen kan intresserade även bidra genom att medverka som instruktör. För detta kan man kontakta instruktörsgruppen eller ta upp det efter en träning.


Styrelsen


Ordförande - Maria Ryytty

Vice ordförande - Mari Kuokkanen

Kassör - Evelina Mikko

Ledamot - Frida Kullebjörk

Ledamot - Viktoriya Astakhov


Suppleant - Daniel Kastinen

Suppleant - vakant


Revisor - Kjell Olofsson

Revisor - vakant


Valberedning - Gunnar Bergman